Info om GDPR – hantering av personuppgifter

Information till dig som klient hur jag arbetar i enlighet med GDPR-lagen

Alla företagare är enligt lag skyldiga att fro.m den 25e Maj 2018 rapportera bl.a. vilka uppgifter som samlas in om sina klienter/kunder samt vad som görs med denna information. Och man är även tvungen att uttryckligen få sina kunders godkännande kring vad som samlas in och kring vad som lagras mm.
Därför kommer här en utförlig redogörelse för hur jag arbetar för att både hjälpa och skydda dig på bästa möjliga sätt i processen. Texten är lång att läsa men det finns många saker som lagen kräver att jag skriver här.

Personuppgiftsansvarig:

Jeanette Carleson.

Jag nås på 0722-585458, via post på Gamla Dalarövägen 54, 122 31 Enskede eller via kontakt@jeanettecarleson.com


Vilka uppgifter sparas om dig

Jag (som personuppgiftsansvarig) sparar anteckningar från vad vi har gjort/kommit fram till under våra sessioner ihop, samt de frågeformulär som du själv har skickat in till mig inför en session. Dessa uppgifter säljs ABSOLUT INTE vidare till någon tredje part utan de stannar hos mig.

Jag använder mig av bokföringsprogrammet Fortnox för fakturering. De hjälper mig som kund att uppfylla GDPR i rollen som personuppgiftsbiträde. De har som personuppgiftsbiträde ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och ser till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert och med integritet i fokus.

I övrigt lagrar jag inga andra uppgifter om dig.

 

Syftet med att spara dessa uppgifter

Syftet med dina uppgifter hos Bokföringsprogrammet Fortnox: 

Här sparas dina kontakt och adressuppgifter för att jag ska kunna skicka fakturor till dig.

Syftet till att jag spar anteckningar under våra sessioner ihop:

För att våra sessioner ska bli så effektiva som möjligt så tar jag anteckningar under och efter sessionerna så att vi kan fokusera på det väsentliga under nästa session (och inte behöva återminnas det som sagts och gjorts förra sessionen). Detta spar både vår tid och din ekonomi.
Här hänvisar jag därför till intresseavvägning som skäl till att spara mina anteckningar om våra sessioner.

 

Hur jag sparar uppgifter

Mobil: Ditt telefonnummer sparas inte på min telefon annat än om det är behövligt under din coachingperiod dig och mig sinsemellan. I min mobilkalender står inte heller hela ditt namn utskrivet, för att värna om din integritet. Det kan exempelvis stå ”Malin Cr…” om du heter Malin Cristiansson.

Inskickade formulär skickas till en speciell GDPR-anpassad mailtjänst som har extra hög säkerhet mot intrång, raderas så fort de är lästa och sparas sedan tillfälligt i upp till 10 år (jag är skyldig att spara detta så länge enligt lag) på en bärbar hårddisk som hålls inlåst. Ditt dokument skyddas med ett lösenord som endast jag har tillgång till.
Mailtjänsten är också skapad anonymt,  min IP-adress sparas inte och företaget bakom tjänsten kan inte komma åt vad jag skriver.

 

Din rätt att få tillgång till de uppgifter jag har om dig

Du har självklart rätt att få tillgång till och läsa eller få en kopia på varje uppgift/anteckning som jag sparar om dig. I sådant fall kan du ta med ett Usb-minne för att få ta del av mina anteckningar. Observera att jag endast sparar på uppgifter som hjälper mig att hjälpa dig bättre.

 

Samtycke

Jag sparar inga uppgifter om dig överhuvudtaget om du inte samtycker till det. Så om du inte vill att jag har några anteckningar alls om dig så är det också möjligt. Men då kan vi behöva boka längre sessioner eftersom jag därmed förlorar möjligheten att planera sessionerna i förväg och att komma ihåg vad vi har pratat om och gjort tidigare. (jag har tyvärr inte så pass bra minne att jag kan hålla alla klienters berättelser i huvudet).

 

Din rätt att ta bort eller ändra uppgifter (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att när som helst kontakta mig på telefon 0722-585458 och be mig att radera eller korrigera de uppgifter jag har sparade om dig så ordnar jag det så fort jag har möjlighet. Oftast sker detta samma dag, men annars inom 3 vardagar såvida jag inte är bortrest på semester. Då ordnar jag detta så fort jag är tillbaka igen om jag inte har möjlighet tidigare.

Om du har några frågor kring något av det som står ovan eller har andra önskemål kring hur jag kan möta dig ännu bättre i dessa frågor så ring mig på 0722-585458.