Jag har en holistisk människosyn vilket innebär att alla våra delar – vår fysiska, mentala/emotionella och själsliga kropp-  är lika viktiga för att uppnå balans, hälsa och inre frid.

Inom orientalisk medicin har detta varit grunden i tusentals år och integreras mer och mer i den västerländska medicinen. Vi har insett våran komplexitet och kan inte längre förneka våra tankar och känslors påverkan på den fysiska kroppen. Allt hänger ihop och influeras av varandra.

KROPPEN

Din kropp är ditt tempel. Var tacksam för den och du kommer lättare att kunna uppskatta livet till fullo.

För att skapa en hälsosam, stark och balanserad kropp behöver vi äta regelbundet, dricka bra med vatten, röra på oss och ha en ordentlig andning. Om du tar hand om din kropp, kommer du inte bara att förbli hälsosammare, du kommer också att ha ett mera balanserat sinne. Genom att röra på oss skapar vi endorfiner – hormoner som gör dig lyckligare och lugnare. Genom djupandning blir både kropp och sinne mera avslappnad vilket in sin tur gör att vårt immunförsvar kan jobba optimalt.

Fysiska skador kan bero på skador och genetik men det kan också bero på emotionella och mentala orsaker. Negativa tankar och känslor som stress, vrede, sorg, låg självkänsla etc har en negativ påverkan på våran kropp. Tänk på vad som händer när du blir nervös. Några måste springa på toaletten för att tömma magen medan andra får handsvett och hjärtklappning. Den direkta länken mellan kroppen och sinnet är oundviklig.

I västerländsk medicin kallas det psykosomatiska besvär.

Låt mig förklara hur det fungerar närmre.

SINNET

Vårt sinne består av en medveten och en omedveten del. Precis som ett isberg är den lilla toppen man ser, ca 10 %, den medvetna delen (Med.) medan den undermedvetna delen (UM) är det resterande, 90 % under vattenytan. Vi kan inte se isberget under ytan men det är inte desto mindre aktivt. Tvärtom. Detta är våran riktiga chaufför i livet.

Ditt medvetna sinne består av dina tankar och här är ditt förnuft, logik och reson. Din medvetna del är bara aktiv när vi är vakna trots att den är i konstant kommunikation med det undermedvetna sinnet.

Ditt undermedvetna styr desto mer av vårt system.

* Den styr din kropp – alla dina inre kroppsfunktioner som du inte kontrollera manuellt (matsmältningssystemet, immunförsvaret, det lymfatiska systemet, hjärtpumpen – allt styrs automatiskt av det UM)

* Dina känslor och allt du någonsin sett, hört och upplevt i ditt liv (från nyfödd till idag)

Eftersom att det UM tar hand om såväl dina kroppsfunktioner Och känslor, är det oundvikligt att din kropp inte påverkas av dina känslor. Negativa känslor stör ditt naturliga flöde av dina inre funktioner, medan positiva känslor upprätthåller de optimala funktionerna i vår kropp. Ju längre du bär på negativa tankar och känslor, desto större negativ inverkan har det på vår fysiska kropp.

Varifrån kommer då dessa negativa tankar och känslor?

Negativa tankar, känslor och präglingar som skapats i din barndom kallas inom NLP imprints. Det kan ha varit tillfällen då du inte kände dig uppskattad, accepterad, respekterad eller älskad för den du är. Eller någon kanske sa något som gjorde dig upprörd. Kanske bara en gång eller under en längre tid, som vid fysiskt eller emotionellt övergrepp. Det kan även vara något som inte ens sagts men som vi trodde hade något med oss att göra och skapade en negativ tanke eller tro om oss själva. Jag kallar även dessa imprints för våra sår som behöver läkas. För att inte känna smärtan i dessa sår har vårt ego skapat olika masker för att skydda oss. Det var en heroisk handling – en handling av kärlek till dig själv, för att överleva och anpassa dig till familjemiljön du befann dig i. men som vuxen gör dessa masker oss bara illa. De håller oss borta från dem vi verkligen är  och den glädjen, friheten och kärleken som vi är här för att uppleva.

Du är antingen dig själv eller så reagerar du (från dina sår). Det är därför det är så meningsfullt att veta när vi är oss själva och när vi reagerar. När vi kan lägga märke till skillnaden, kan vi bli mästare i våra liv istället för att låta egots rädslor kontrollera våra liv.

SJÄLEN

Så vilka är vi?

Det är en stor och fortfarande olöst fråga. Vissa säger att vi är vår personlighet och en produkt av vår miljö medan andra tror att vi innerst inne är rent ljus och kärlek. Inte heller jag sitter inne med svaren. Det är var mans resa att finna vad som är sant för dem. Vad jag dock vet är att vi alla har kommit hit med något helt unikt. Vi alla har fått en unik kombination av ett antal gåvor, förmågor och talanger, som vi är här för att dela med oss av till andra. Jag kallar detta vårt sanna jag. När vi ger uttryck för dem vi är – ifrån vårt sanna jag – då känner vi att vi är på rätt plats. Då är vi i harmoni med oss själva och livet flödar. Att kliva in i den här platsen är inte svårt. Att  inte vara här är det svåra. Det är då det blir en kamp. Genom att bli av med det som får dig att tro att du ska vara något annat än den du egentligen är, är den största investeringen du kan göra för dig själv och världen. När du strålar från ditt sanna jag skapar du positiva känslor så som glädje, passion, tro, kärlek, entusiasm, tillit och kreativitets lust i alla du möter. Du blir en inspiration för alla. Att vara dig själv är den största gåvan du kan ge till omvärlden.

Ditt sanna jag kommunicerar med dig genom dina känslor och din intuition. Positiva, glada, givande och kreativa känslor kommer från ditt sanna jag. Då vet du att du är på rätt plats och med rätt person. Negativa känslor och tankar kommer från våra sår.

Hur vet du att du är ditt sanna jag?

När du följer ditt hjärta, lever efter din passion och följer dina intressen och nyfikenhet. När du känner dig fri och kreativ i sinnet. När du är säker och avslappnad i dig själv, oavsett var du är eller med vem du är med. När du har en positiv magkänsla inför ett val. När du är genuint lycklig med det du gör.