Vad innebär personlig utveckling och vad är fördelarna med det?

Personlig utveckling handlar, enligt mig, om en vilja att växa. Att utvecklas till att bli en mera medveten människa genom att minska våra negativa kvaliteter, utmana våra negativa tankar, arbeta för att nå våra drömmar, kliva in i våra hjärtan och leva med en djupare känsla av tacksamhet.

DU är gjord för att vara lycklig och lyckas!

Du är inte här för att lida och kämpa. Du är här för att dela med dig av dina gåvor och talanger. Att kliva in i det här är ingen kamp. Tvärtom. Det är motsatsen. Ju mer du förlöser det som inte fungerar för dig, desto lättare känner du dig och smidigare börja livet flöda.

Det handlar om att vidga vår medvetenhet så att vi kan göra medvetna val på vår resa och modigt följa dem. Det innebär att vi behöver en mognad att ta fullt ansvar för vår hälsa, karriär, ekonomi, relationer, känslor, vanor och andliga trosuppfattningar. Om du vill finna äkta lycka så är kan ingen annan göra jobbet åt dig.

Personlig utveckling tar tid, konstant arbete och tålamod men det återbetalas 10 ggr om. Om du letar efter ytliga, snabba lösningar och ointresserad av långsiktiga förändringar, så är vi två troligtvis inte en match. Om du däremot är genuint intresserad av personlig utveckling och redo att bli en kärleksfull och lycklig individ, vilket är essensen av den du är, så är jag här för dig.

Personlig utveckling är en investering för allt och Alla. Att arbeta med sina begränsningar förbättrar varje del i sitt liv och sina relationer. När vi börjar med oss själva blir det inte bara en gåva till oss själva men också till alla i vår omgivning. Steg för steg börjar vi  respektera, acceptera och älska oss själva vilket leder till att även vår syn på andra blir klarare och mera kärleksfull. Vår ökade tillit till oss själva gör att vår tillit till vår omgivning också ökar.

Det handlar inte om att vara perfekt. Perfektion är inte målet. Poängen med att arbeta med sig själv är att komma in på en positivare, såväl inre som yttre, väg som utgår ifrån dig själv.

När du startar denna resa så förbättras alla dina relationer. Det finns ingen annan väg. Barn, partner, familj, vänner – när du börjar trivas i och med dig själv, accepterar du dem för dem de är, inte som du önskar att de var. DU har en större tilltro till dig själv och din egen kapacitet i livet. Du ser tydligare vad det är Du behöver och är inte rädd för att möta det, oavsett vad omgivingen säger. Du är självsäker nog att stå upp för och uttrycka dig själv i alla relationer. Du kan släppa taget om det fördlutna och tydligare se vad som är viktigt i ditt liv.

Allt för din ökade inre stabilitet och självkänsla genom att verkligen älska dig själv.

Detta innebär att ta fullt ansvar för sin hälsa, sin karriär, sin ekonomi, sina relationer, sina känslor, sina beteenden och sin andliga tro. Det finns inte längre någon person eller situation att skylla på. Om vi vill finna sann lycka så behöver vi stanna upp och titta på oss själva. Ingen annan kan göra det jobbet åt oss. All förändring börjar inom oss.

Jag kan hjälpa dig att lära dig att leva mera medvetet, samla mod att möta de bortträngda delarna i ditt liv och lösa de djupa problemen som du ännu inte klarat av att lösa. Det du får tillbaka är en ökad självkänsla, tillit, glädje, entusiasm, kärlek, inspiration, kraft, mod, harmoni och klarhet i vad det är du behöver göra för att må riktigt underbart!

Personlig utveckling är ingen raksträcka med en slutdestination. Det är en livslång och vacker process av självförverkligande genom minnet av dem vi är.